Spisak članova

ICOMOS Serbia
National Committee membership list

 1. Marko OMČIKUS
 2. Branka ŠEKARIĆ
 3. Brana STOJKOVIĆ PAVELKA
 4. Zoran VAPA
 5. Sanja KESIĆ-RISTIĆ
 6. Estela RADONJIĆ ŽIVKOV
 7. Slobodan BARIŠIĆ
 8. Božidar KRSTANOVIĆ
 9. Dragoljub TODOROVIĆ
 10. Nadja KURTOVIĆ-FOLIĆ
 11. Rifat KULENOVIĆ
 12. Tanja DAMLJANOVIĆ
 13. Sava STRAŽMEŠTEROV
 14. Svetlana BAKIĆ
 15. Dejan RADOVANOVIĆ
 16. Ljiljana TADIN
 17. Mirjana DJEKIĆ
 18. Branislav KRNIĆ
 19. Siniša ZEKOVIĆ
 20. Olivera BRDARIĆ
 21. Snežana JEJIĆ
 22. Tihomir DRAŽIĆ
 23. Nikola VLAJIĆ
 24. Tamara TASIĆ
 25. Žiža STOJIČIĆ DRAGIĆEVIĆ
 26. Dubravka DJUKANOVIĆ
 27. Miladin LUKIĆ
 28. Slavica VUJOVIĆ
 29. Emilija PEJOVIĆ
 30. Dragan STANOJEVIĆ
 31. Snežana VEČANSKI
 32. Gordana PRCIC VUJNOVIC
 33. Jelena MILOSAVLJEVIĆ
 34. Jelena MUNJIĆ
 35. Marijana BEC
 36. Marija KALIČANIN-KRSTIĆ
 37. Nenad LAJBENŠPERGER
 38. Bogdan JANJUŠEVIĆ
 39. Gordana STANOJEVIĆ
 40. Marija DRAGIŠIĆ
 41. Svetlana DIMITRIJEVIĆ MARKOVIĆ
 42. Aleksa JELIKIĆ
 43. Nada ŽIVKOVIĆ
 44. Jasmina ANDONOVIĆ
 45. Ivana FILIPOVIĆ
 46. Gabor DEMETER
 47. Bojan KOJIČIĆ
 48. Zorica ĆERANIĆ
 49. Dragica PREMOVIĆ-ALEKSIĆ
 50. Slobodanka BABIĆ
 51. Luka AĆIMOVIĆ
 52. Goran BOLIĆ
 53. Katarina LISAVAC
 54. Marina PAVLOVIĆ
 55. Aleksandra DABIŽIĆ
 56. Ljiljana KONTA
 57. Nevenka NOVAKOVIĆ
 58. Nevena DEBLJOVIĆ RISTIĆ
 59. Marina LUKIĆ-CVETIĆ