2023

Redovna godišnja skupština NK ICOMOS Srbija

Danas, 27. novembra 2023. godine sa početkom u 12 sati u bioskopskoj sali Etnografskog muzeja počinje redovna godišnja skupština NK ICOMOS Srbija.

 

Moderna Konzervacija 11/2023

Uskoro iz štampe izlazi novi broj godišnjeg glasila NK ICOMOS Srbija - Moderna Konzervacija 11/2023..

Kao i do sada, u stalnim rubrikama ovog broja naći će se zanimljivi tekstovi iz oblasti istorije, teorije i filozofije konzervacije, konzervatorske prakse, intervju sa nekom od značajnih ličnosti svetske konzervacije, prevodi aktuelnih međunarodnih dokumenata i prikazi knjiga, skupova i ostalih dešavanja vezanih za zaštitu nasleđa.

Stručni obilazak Kulturnog predela Bača

Nacionalni komitet ICOMOS Srbija nastavio je svoj dugogodišnji projekat Svetska baština - terminologija, kriterijumi, uloga, započet još 2012. godine kada se obeležavala 40ta. godišnjica donošenja Konvencije o zaštiti Svetske kulturne i prirodne baštine. Projekat je započet u manastiru Studenica i Starom Rasu sa Sopoćanima, a nastavljen stručnim obilascima Manasije, Gamzigrada, Negotinskih pivnica, Smederevske tvrđave.

Ove godine ICOMOS Srbija obezbedio je svojim članovima obilazak Kulturnog predela Bača, kandidata Srbije za upis na Listu Svetske Baštine naredne, 2024. Opširan program obilaska sačinili su takođe članovi Nacionalnog komiteta, dr Slavica Vujović i Vladimir Džamić, ujedno i autori nominacionog dosijea koji je krajem januara tekuće godine predat Centru za Svetsku baštinu.

bac 2

 

U saradnji sa kolegama iz oblasti zaštite prirode, sagledan je i protumačen prostor kulturnog predela, sa posebnim naglascima na arheologiji, i to od prvih sedelačkih naselja iz doba neolita, ali i na multukulturalnom nasleđu srednjeg i novog veka, poput utvrđenja Bač, Franjevačkog manastira, turskog hamama ili manastira Bođana.

Učesnici stručnog obilaska imali su čast i zadovoljstvo da se upoznaju i sa gastronomskim vrednostima kraja, čije je neopipljive vrednosti ugostiteljsko udruženje "Didina kuća" pretvorilo u veoma opipljive.